Hoe de “15% van Morgan” jouw werk leuker kan maken | Michel Janssen

Hoe de “15% van Morgan” jouw werk leuker kan maken.

Gareth Morgan is een Brits/Canadese schrijver, management consultant en professor aan de York universiteit in Toronto. Hij is vooral bekend geworden door zijn gebruik van metaforen om organisaties te beschrijven en te begrijpen (de organisatie als machine, organisme of zelfs psychische gevangenis..). Een van de interessante zaken waar hij tijdens zijn onderzoeken op stuitte, is de "15% regel”. 

 

De "15% regel"komt er kort gezegd op neer dat vrijwel iedereen slechts 15% directe invloed heeft op zijn/haar werkomgeving. De andere 85% (!) wordt bepaald door de cultuur, systemen en processen waarin je werkt. Dit heeft nogal wat gevolgen voor de manier waarop organisaties met veranderingen omgaan. De 15% regel geeft aan dat organisatiebrede initiatieven (“100% aanpakken”) om bijvoorbeeld kwaliteit of teamwork te verbeteren, gedoemd zijn te mislukken. Ze lopen na initieel succes vast in de 85% die niet controleerbaar is. En zo wordt verandering na verandering gelanceerd - zonder dat er echt iets verandert.

 

BEGIN MET KLEINE MAAR ZINVOLLE "15% INITIATIEVEN".

Het advies dat Morgan geeft, is om verandering incrementeel in te zetten: door het aanmoedigen van mensen om kleine maar zinvolle “15%-initiatieven” op te starten. Op die manier kunnen in eerste instantie bescheiden, maar wel blijvende resultaten worden geboekt. Zo merken mensen dat ze verschil kunnen maken en echt iets kunnen bereiken met elkaar.

 

En dat laatste is een van de meest fundamentele aspecten om plezier in je werk te (blijven) houden. 

 

Zie hiernaast ook een mooi praktijkvoorbeeld van Arend Ardon.


 

Om goed gebruik te kunnen maken van de energie en vooral het zelf-organiserend vermogen van mensen is het wel van belang dat er een gedeelde definitie is van (of gevoel is bij) wat dan precies ‘zinvolle initiatieven’ zijn. Welk ijkpunt hanteren teams hiervoor? Hoe weet je of je ‘zinvol’ bezig bent? Hier moet de purpose van de organisatie als toetssteen dienen: het hogere doel dat wordt nagestreefd dat verder gaat dan winst maken, maar iets zegt over de positieve impact die je met zijn allen wilt hebben.

 

Zo kunnen mensen zelf aan de slag, binnen hun eigen invloedssfeer en zonder opgelegde veranderprogramma’s of cultuurtrajecten. Ik denk dat hun werk (en de wereld ;-) er een stuk leuker van wordt.

 

Meer hierover (en de inspiratie voor deze blog) op http://www.imaginiz.com/provocative/concept.html

 

 

Michel Janssen

World improving entrepreneur & consultant

 

 

Commentaar schrijven

Commentaren: 0