What the P*rpose? | Een gefilmd gesprek met Chantal Walg - Anders Gezond

'De mens centraal écht doorvertalen en Waarde toedichten aan ons eigen lijf en eigen leven.'

Purpose en de zorg - het zijn eigen twee woorden die allebei hetzelfde zeggen, of zouden moeten zeggen. Er is geen zorg zonder purpose en het idee purpose is eigenlijk geboren vanuit zorg. Purpose betekent eigenlijk ‘de bedoeling’ en alles wat zorg uitademt is ontstaan vanuit bedoeling. Althans. Die bedoeling is soms verder weg dan goed is in de zorg. En de waan van de dag kan velen in hun greep houden. Dat was precies waarom ik met Chantal Walg in gesprek wilde. ‘Wat is de purpose in de zorg?’ Of, zoals wij het vertalen in deze reeks gesprekken en films: ‘What the P*rpose?’ 

 

Ron van Es | founding partner Purpose Connection

Commentaar schrijven

Commentaren: 0