Geen enkele organisatie kan meer om purpose heen | Ron van Es

Geen enkele organisatie kan meer om purpose heen.

De wereld is bezig een enorme transitie te maken. Van afwezigheid naar aanwezigheid. De wereld wordt zichtbaar en daarmee ook ons handelen. De behoefte om bij te dragen wordt groter en groter. De aloude vraag wordt weer springlevend: wat doet het ertoe? Dat betekent ook dat bedrijven en organisaties niet meer om die vraag heen kunnen: wat is de purpose van wat we doen, verkopen, leveren? 

 

Die zoektocht naar purpose levert soms nog campagnes op zoals die van Heineken die mensen aan het praten krijgt met een flesje bier. Gaat het hier nu om elkaar echt leren te begrijpen, of is het vooral een andere manier om hetzelfde bier te verkopen? 

 

De purpose van een organisatie draait niet langer meer om bovenmatige winst voor de aandeelhouders - een les die langzaam maar wel zeker geleerd wordt. Niet de sprinkhanen van het geld krijgen de kans bedrijven leeg te eten. Voorbeeld is wel dat onder andere  pensioenfondsen achter het besluit van Unilever stonden om zich daar niet aan uit te leveren. Er is nu een vraag naar duurzaamheid, menswaardigheid, gelijkwaardigheid in de wereld.

 

Overal? Nee, niet overal en ook niet overal even sterk. Op mijn reis door de V.S. afgelopen maand zag ik de worsteling van veel Amerikanen met hun huidige president. In winkels kreeg ik ongevraagd verontschuldigingen voor die keuze. Ik zag ook de worsteling om tegenover die president en zijn beleid iets anders neer te zetten. Ja, er is veel protest - ik kwam het op hoeken van straten tegen - maar er is ook veel verwarring. Het kapitalisme werkt niet meer. De Amerikaan die zo in het verhaal van de dollar geloofde moet nu andere wegen zoeken. Vooral elkaar zoeken in de communities. 

 

Maar het is een zoektocht die onherroepelijk het resultaat zal opleveren van verbinding. Van het antwoord op de vraag wat ons verbindt in plaats van wat ons scheidt. Het is de zoektocht naar de purpose van ons bestaan. Als mens en ook als organisatie. Het is de vraag naar duurzaamheid, menswaardigheid, gelijkwaardigheid. Niet langer meer halen in deze wereld, maar ook brengen. Bijdragen. Verbinden. 

 

Transitie naar purpose

Samen met anderen houd ik me bezig met hoe organisaties die de transitie naar het verlangen naar purpose, maar vooral het zichtbaar en werkbaar maken ervan kunnen maken. De verwarring is dan dat er teveel wordt gedacht om groots en meeslepend te worden. Teksten aan de muur van Gandhi en Luther King. Maar purpose gaat over dagelijks handelen onderling. Klanten en consumenten weer herkennen als mensen. Producten en diensten ontwikkelen waar de wereld beter van wordt. 

 

De stap naar het werken met purpose bestaat vooral uit een weg van kleine stappen. En nee, je gaat niet direct naar de ratsmodee als je niet direct en voluit vanuit purpose werkt als organisatie. Wel mis je dan de kans om met gelukkiger medewerkers en vanuit verbinding met de veranderende wereld om je heen te werken. Lukt het je ook als organisatie medewerkers beter en langer aan je te verbinden. Ben je bovendien in staat echt te innoveren naar betere producten en diensten die bijdragen. 

 

Werken met purpose als organisatie is dan geen ‘ja, dat willen we allemaal wel’, maar een diepe noodzaak om de komende jaren noodzakelijk te blijven. Dat vraagt wel om leiderschap. In de V.S. begint men daar gelukkig al stevige stappen in te zetten getuige ook het verhaal van Tim Ryan, CEO van PwC. 

 

Ik kom graag in gesprek met organisaties die met purpose de volgende noodzakelijke slag willen maken.

Wij hebben een heldere methodiek ontwikkeld om daarbij te helpen. 

 

 

Ron van Es