Toelichting werkwijze

Gedeeld doel

Wij gaan hierbij uit van de purpose van een organisatie. Wat is het hoogste doel dat deze organisatie nastreeft? Wat draagt ze bij aan het leven van haar medewerkers, aan haar klanten en aan de maatschappij?

Meer plezier en resultaat

In verschillende studies is aangetoond dat als mensen weten waar ze aan bijdragen en merken dat ze een positief verschil maken, ze meer gemotiveerd en resultaatgericht werken.

Betere bedrijfsresultaten

 Dit zijn bedrijfsresultaten in brede zin. Onderzoek laat zien dat bedrijven die ‘purpose-gedreven' werken innovatiever zijn, hogere klantretentie en aantrekkingskracht op (jong) talent hebben en meer winstgevendheid laten zien.  Maar als ‘bedrijfsresultaat’ hebben ze ook méér positieve impact op de wereld om hen heen - en daardoor blijvende relevantie / bedrijfscontinuïteit.

Onderzoeken

Met behulp van de door ons ontwikkelde Purpose Scan meten we in de gehele organisatie waar de dagelijkse praktijk we of niet in lijn ligt met het hogere doel, de purpose. Deze Scan kunnen we aanvullen en verrijken met een online organisatie-dialoog, die in korte tijd bij een grote groep (tot 1.000 man) naar boven haalt wat er écht speelt.

Inzichten

Per organisatie-onderdeel en op vier aspecten (intentie, gedrag, processen en cultuur) analyseren en rapporteren we waar het goed gaat en waar het beter kan.

Prioriteiten en acties

Met een team (door de opdrachtgever geselecteerde ‘koplopers’ in de organisatie) bepalen we aan de hand van de Scanresultaten en op basis van hun eigen kennis van de organisatie waar en op welke wijze als eerste verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

In gang zetten

Wij denken dat veranderingen meer kans van slagen hebben als 1) mensen zelf hebben bedacht wat er nodig is - en 2) ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om de benodigde acties uit te voeren. Daarnaast hebben ze ook de bevoegdheid (‘mandaat’) nodig om dit te kunnen en het benodigde budget. Wij zorgen in overleg met de directie / opdrachtgever ervoor dat deze randvoorwaarden aanwezig zijn en mensen een vliegende start kunnen maken met hun verbeterprojecten. Waar nodig begeleiden we hen hier verder in.

Partners

Als een of meer specifieke verbeteracties kennis of expertise vragen die niet bij de organisatie of bij ons aanwezig zijn, kunnen wij in overleg met de opdrachtgever een geschikte partij hiervoor vinden.