Weten organisaties en medewerkers hoe zij vanuit hun Purpose kunnen werken aan betekenis, voor elkaar, voor klanten en voor de samenleving?

Wij zien, hopen en willen eraan bijdragen dat mensen zich rondom betekenis verbinden in organisaties. Dat ze samen werken aan een hoger doel (Purpose) dat zowel voor henzelf, de mensen om hen heen als de maatschappij van belang is.

 

Wij zien organisaties voor ons die innovatief zijn en die duurzame impact hebben op de wereld om hen heen. Waar vanuit een gedeelde intentie wordt gewerkt die overal in door werkt: van de dagelijkse beslissingen tot de inrichting van het kantoor en het aannamebeleid. 

Organisaties  waar je eigenlijk nooit meer weg wilt omdat je verbinding hebt gevonden met soulmates.

 

Met Purpose Connection hebben we een methodiek ontwikkeld - met o.a. een eigen Purpose Scan - om samen met de mensen van een organisatie de eigen 'Purpose' te onderzoeken en actief te ontwikkelen.

 


"Purpose isn't a cause, it is an approach to work and serving others. Purpose is a verb not a noun" - Aaron hurst

Ralph Zebregs, eigenaar De Droomfabriek over purpose.

Chantal Engelen over de purpose van Kromkommer.

Chantal Walg van Anders Gezond over purpose in de zorg.

Henk Jan Beltman over de purpose van Tony's Chocolonely.wat we doen

Met Purpose Connection hebben we een methode ontwikkeld waarmee we onderzoek doen naar de Purpose van de organisatie. Aan de hand van nieuw verworven data en inzichten van eigen medewerkers zoeken we samen naar de exacte plekken in de organisatie om de verbinding met de eigen Purpose te verbeteren. Daarvoor hebben we onze Purpose Scan ontworpen die aan de hand van een unieke vragenlijst online alle scores kan verwerken. Op deze manier werken we effectief aan verandering.

De drieslag van Purpose Connection

 

DIAGNOSE 

Met hulp van onze zelf ontwikkelde Purpose Scan krijgen we scherp zicht of het Systeem, Cultuur, Intentie en Gedrag van de organisatie in lijn zijn met de Purpose.

 

DIALOOG 

We maken heldere afspraken met de directie - we spreken spelregels af over het traject en zorgen ervoor dat de medewerkers zélf de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen om hun diagnose te stellen en acties te bepalen. We werken met de key-spelers van de organisatie. De eigen mensen pakken het op, want zij zijn de experts. Van hen krijgen we inzicht in de organisatie - wat is er nodig? 

 

DOEN 

De medewerkers komen zelf met een helder actieplan en gaan het uitvoeren.

 

Purpose owners

Welke mensen zijn waardevol voor je organisatie? Met het antwoord op die ene vraag gaan we eerst aan de slag. Medewerkers die vanuit hun innerlijke motivatie werken. Die kritisch zijn op wat ze doen en hoe ze het doen. Die graag hun bed uitkomen voor hun werk, omdat ze van hun Purpose hun dagelijks werk gemaakt hebben. We noemen ze Purpose Owners. De Purpose Owners krijgen het mandaat van de organisatie om uit te voeren wat zij denken dat nodig is om te werken vanuit Purpose. 

 

Waarom Purpose Owners?

 • Eigen mensen zijn experts.
 • Actie vanuit eigen medewerkers.
 • Key spelers krijgen het mandaat. 

Purpose   Scan

Met de zelfontwikkelde Purpose Scan meten we in welke mate de individuele intentie en gedrag van medewerkers en de collectieve systemen en cultuur in lijn zijn met de overkoepelende Purpose. 

 

Wat doet de Purpose scan?

 • Onderzoekt alignment
 • Systeem, cultuur, intentie, gedrag
 • Diagnose

 

Purpose alignment

Wij bieden organisaties de tools, begeleiding en ervaring om binnen acht weken een doortimmerd actieplan te hebben om meer vanuit Purpose te gaan werken - dat door de mensen zelf, de Purpose Owners, is opgesteld en door de directie is gedragen.

 

Wat doet alignment?

 • Purpose gedragen door iedereen
 • Empowerment medewerkers
 • Werken vanuit betekenis

werken vanuit purpose

Naarmate de individuele intentie en gedrag van mensen en de collectieve cultuur en systemen meer verbonden zijn met de Purpose van de organisatie, zullen:

 • het werkplezier toenemen
 • de goede mensen langer blijven en de mensen die niet echt passen eerder de organisatie verlaten
 • het innovatief vermogen toenemen
 • de klanten loyaler zijn
 • de bedrijfscontinuïteit toenemen