Wij zien dat mensen zich steeds meer rondom betekenis willen verbinden. Dat ze samen willen werken aan een hoger doel (purpose) dat zowel voor henzelf, de mensen om hen heen als de maatschappij van belang is.

Het idee van purpose is niet nieuw, maar sluit aan bij het algemeen welbevinden van ons als mensen: waar doen we het eigenlijk voor? Vroeger gingen we naar de kerk voor een stukje zingeving, vandaag doen we dat anders. Maar ook buiten de yogaklasjes vragen we steeds meer om dat ‘waarom’? De Golden Circle en de vraag naar 'Why' kennen we inmiddels allemaal wel, maar het idee van purpose gaat verder.

 

Niet de vraag stellen is hier voldoende, maar het ook laten zien. Daadkracht! Wat draag ik bij, wat draagt mijn bedrijf bij? Wat draagt de organisatie waar ik werk bij? Purpose is dus een doorvertaling naar de werkvloer. Purpose vraagt om een persoonlijke purpose: sta ik achter wat ik doe? Het vraagt naar een organisatie purpose: hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? En het vraagt naar een maatschappelijke purpose: merkt iemand er eigenlijk iets van als wij niet meer zouden bestaan?

 

Purpose Connection helpt organisaties op weg die vanuit hun purpose beter willen leren werken. 

 

 


Purpose is geen doel op zich, het is een bewuste intentie om vanuit impact te werken. Purpose is een werkwoord - Aaron hurst

"Dat bedrijven zich de vraag hebben gesteld, wanneer zijn wij relevant voor de wereld?"

Ralph Zebregs van De Droomfabriek.

"Wat is de reden dat ik als zorg betrokken raak in iemands leven en wat heb ik daarin te doen?"

Desiree Bierlaagh van CC Zorgadviseurs. 

 

"Dat mensen weer terug bij zichzelf gezondheid creëren".

Chantal Walg van Anders Gezond 

"Hoe kunnen we de dingen die we doen beter doen, niet alleen voor onszelf maar ook voor de wereld waarin we leven".

Jan Willem Onderwater en Martijn Licht van Noshirt.Hoe gaan we met purpose aan de slag?

Naarmate de individuele intentie en gedrag van mensen en de collectieve cultuur en systemen meer verbonden zijn met de Purpose van de organisatie, zullen: het werkplezier toenemen; de goede mensen langer blijven en de mensen die niet echt passen eerder de organisatie verlaten; het innovatief vermogen toenemen; de klanten loyaler zijn; de bedrijfscontinuïteit toenemen. 

 

Purpose Connection heeft een methodiek ontwikkeld waarmee we niet alleen effectief onderzoek kunnen doen naar de gedeelde purpose van de organisatie, maar ook om eigen medewerkers data en inzichten in handen te geven om samen een verbeterprogramma op te stellen. Het eindresultaat is altijd praktisch, handzaam en duurzaam voor een organisatie.

We gebruiken kennis die in de eigen organisatie voor handen ligt. 

 

 We zoomen in naar deelgebieden waar verbeteringen kunnen worden gemaakt. 

Medewerkers krijgen de ruimte om er zelf mee aan de slag te gaan. 

We geloven erin samen met kleine stappen aan het werk te gaan.