Wij, Ron van Es, Michel Janssen en Steven Twigge willen eraan bijdragen dat mensen zich rondom betekenis (‘purpose’) verbinden in organisaties. Dat ze samen werken aan een hoger doel dat zowel voor henzelf, de mensen om hen heen als de maatschappij van belang is. We noemen dat Purpose Connection - geen doorsnee consultancy bureau dat organisaties vertelt waar ze moeten veranderen, maar een club betrokken mensen die managers en medewerkers van organisaties ondersteunt om zelf aan de slag te gaan om vanuit een heldere purpose te werken. 


Purpose Connection verbindt mensen rondom betekenisvol werken.


Het idee van purpose is eigenlijk helemaal niet nieuw. We vragen al heel lang ‘waarom’? Waar draag ik aan bij?

 

Maar alleen de vraag stellen is niet voldoende, het gaat om het laten zien. Daadkracht. Purpose in organisaties vraagt om doorvertaling naar de werkvloer. Purpose vraagt ook iets persoonlijks van je: sta ik achter wat ik doe? Maar stelt ook de vraag hoe je samen-werkt: hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? En purpose vraagt ten slotte ook om een maatschappelijke betekenis van de organisatie: merkt iemand er eigenlijk iets van als wij níet meer zouden bestaan? 

 

Wij geloven dat bedrijven nu echt de omslag moeten gaan maken om vanuit een heldere purpose te werken. Een vorm van betekenis die niet alleen belangrijk is voor de organisatie zelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Daar willen wij organisaties bij helpen. Met veel inspiratie. Met ontdekken van wat er nog veel meer kan. Met activering, hoe dan? En met het vastleggen van purpose als stevig dagelijks beleid.

 

Meer weten? Kijk bij WAT DOEN WE? of neem contact met een van ons op.

What the P*rpose?

Bekijk de gesprekken en films die Purpose Connection maakt met mensen uit verschillende organisaties over hun purpose en de betekenis van hun organisatie.